Savetodavni centri za mlade poljoprivrednike otvaraju se u 15 opština Srbije

Projektom „Poljoprivreda je spremna na inovacije: AGRI ka održivom sistemu podrške za mlade poljoprivrednike u Srbiji“, koji sprovodi Omladinski klub Novi Pazar i Udruženje mladih agronoma, a finansira Evropska unija i sufinansira Vlada Srbije u ukupnom iznosu od 89 000 evra, biće otvoreni Savetodavni centri za mlade poljoprivrednike u 15 opština Srbije.

„Mladi poljoprivrednici suočavaju se sa nedostatkom veština i praktičnih iskustava, nemaju bilo kakav program podrške od strane Vlade osim finansijske, nemaju resurse i drugo. Savetodavni centri za mlade poljoprivrednike će nuditi konsultacije, saradnju i sastanke mladih poljoprivrednika sa predstavnicima Centra, organizovaće relevantne i korisne treninge i info sesije, predavanja, stručne skupove i različite druge aktivnosti, u skladu sa njihovim specifičnim individualnim potrebama, koje će biti ispitane tokom prve faze projekta“, kaže menadžer projekta Jasmin Mujezinović.

Neka prva ispitivanja su već u toku, a Savetodavni centri za mlade poljoprivrednike u okviru Kancelarija za mlade naći će se u Pančevu, Šapcu, Ivanjici, Leskovcu, Čačku, Žitištu, pa i u Aranđelovcu. Predstavnica Kancelarije za mlade Aranđelovca koja će voditi treninge za mlade poljoprivrednike ove opštine Olivera Nikolić kaže da je mladima najpotrebnija podrška.

„Mislim da je mladim poljoprivrednicima potrebna edukacija i podrška. Mladi mnogo lako odustaju od svojih ideja, jer nema ko da ih pogura. Mi imamo mlade koji hoće i imaju ideje i koji znaju, ali mnogi nemaju mogućnosti, ni podrške. Mislim da se u Srbiji ne ulaže dovoljno ni vremena, ni sredstava, jednostavno ne iskorišćavamo potencijale mladih dovoljno, a ovim projektom daće se doprinos zapošljavanju mladih poljoprivrednika“, kaže Nikolićeva za Mlade u agraru.

Pored Centra i internet platforma

Stopa nezaposlenosti među mladima u Srbiji od 15 do 30 godina je preko 25% i viša je nego u zemljama Evropske unije. Samo na teritoriji opštine Aranđelovca na birou mladih između 15 i 30 godina je oko 540. Cilj projekta „Poljoprivreda je spremna za inovacije“ je da se smanji nezaposlenost i obuče mladi za rad u poljoprivredi, pa pored Savetodavnog centra biće pokrenut i internet plato sa svim infomacijama koje će biti dostupne i od koristi mladima u agraru.

„Platforma pod radnim nazivom „Poljoprivrednici poljoprivrednicima“ biće instrument za uspostavljanje mreže mladih poljoprivrednika, mesto za razmenu znanja, iskustava i dobrih praksi, te za diskusiju o izazovima i preprekama. Mladi poljoprivrednici moći će da se informišu o sredstvima iz lokalnog i državnog budžeta predviđenih za poljoprivredne aktivnosti, kao i da dobiju sve relevantne informacije o pozivu za ponudu za projekte koji se finansiraju iz EU i drugih fondova, da razmenjuju informacije, znanje, iskustvo i dobru praksu, kao i da diskutuju o izazovima i preprekama, da stvore sopstvenu mrežu i pokrenu nove inicijative, zajedničke poslove i projekte itd“, kaže Mujezinović.

Dosadašnja istraživanja Omladinskog kluba Novi Pazar koji sprovodi projekat pokazala su da je mladima u poljoprivredi najpotrebnija edukacija kao i informacije o finansijskim podrškama. Početkom septembra biće završeno istraživanje koje će pokazati koje su sve potrebe mladih poljoprivrednika, a lokalne aktivnosti, odnosno rad Savetodavnih centara biće organizovan tokom naredne godine, kada svi opštinski timovi prođu obuke i kada se kreiraju jedinstveni lokalni kurikulumi.

izvor: mladiuagraru.rs

foto: rawpixel, pexels

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment