Za druga

Portal „Za druga“ nastao je u okviru projekta „Gajimo uzgajivače (Growing Growers“) koji realizuju udruženje 

„AMA – Centar za negu čoveka i prirode“ u Srbiji i „ZMAG – Zelena mreža aktivističkih grupa“ iz Hrvatske.

Proizvodnja hrane je strateški važan sektor i država treba da garantuje otkup i cenu domaćih proizvoda. Preko dve trećine malih proizvođača u Srbiji (65,78%) proizvodi hranu na 5 ili manje hektara. Većina mladih poljoprivrednika u Srbiji (64,9%) se vidi u ovom poslu i za 5 godina jer uživaju u onome što rade.

Ovo je deo rezultata studije “Mladi poljoprivrednici i prehrambeni suverenitet” nastale iz trianestomesečnog istraživanja položaja mladih poljoprivrednika i stavova o suverenitetu hrane u Srbiji i Hrvatskoj tokom pomenutog projekta.

Mladi poljoprivrednici učestvuju sa samo 4,7 odsto u celokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji u Srbiji. Na nivou
Evropske unije, koji uključuje i Hrvatsku, mladi poljoprivrednici čine 8 odsto poljoprivredne proizvodnje.

Mladi ljudi su godinama izbegavali karijere u poljoprivrednoj industriji zbog broja sati rada, nedostatka
garantovanog prihoda i naizgled boljih opcija u drugim industrijama. Stavovi prema poljoprivredi se menjaju, a za
neke mlade koji vode poljoprivredni posao prilika je da nastave sa tradicijom svojih predaka, imaju profitabilnu
karijeru i koriste spoj tradicionalnih praksi i novih tehnologija. Otuda i onlajn platforma „Za druga“, realizovana u
okviru ovog projekta sa namerom da povezuje i promoviše mlade poljoprivrednike u Srbiji i Hrvatskoj.
Projekat „Gajimo uzgajivače (Growing Growers“) je kofinansiran od strane Evropske Komisije kroz program
Erasmus+, KA2 Strateška partnerstva u oblasti mladih.